OPCAB Ve MIDCABOPCAB Ve MIDCAB


Kalp-akciğer makinesinin desteği olmaksızın çalışan ve kan pompalayan kalpte koroner bypass ameliyatı uygulama tekniğidir. Atan kalpte yapılan bypass ameliyatlarında kalp-akciğer makinesi kullanılmamaktadır. Kalbi durdurmak yerine, ameliyat sırasında yeni teknoloji ürünü yardımcı cihazlar ile kalbin sadece ameliyat uygulanan bölgesinin hareketi azaltılmaktadır. Bu sırada kalbin diğer kısımları kanı vücuda pompalamaya devam etmektedir. Göğüs kemiğinin yukarıdan aşağıya kesildiği şekilde yapılacağı gibi, minimal invazif kesi ile sol meme altından kalbe ulaşarak da ameliyat yapılabilir.

Atan kalpte yapılan bypass ameliyatlarının amacı koroner arter bypass ameliyatlarının felç, böbrek yetersizliği, uzamış yoğun bakım kalış süresi, uzamış solunum makinesi desteği gibi yan etkilerini azaltmaktır. Aynı zamanda kalp-akciğer makinesi ile yapılan koroner bypass ameliyatlarından sonra görülebilen bilişsel değişiklikleri de azaltmak amaçlanır. Bu değişiklikler genellikle geçici hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği ve düşünce bozuklukları gibi bilişsel fonksiyonlarda görülür. Bu bozukluklara atan kalpte yapılan bypass ameliyatlarından sonra daha az rastlanılmaktadır. Bu yüzden atan kalpte yapılan tüm koroner arter bypass ameliyatlarına minimal invazif (en az travmatik) koroner bypass ameliyatları denir.

Günümüz teknolojisi ve cerrahi tecrübe sayesinde atan kalpte yapılan bypass ameliyatları tüm hastalara uygulanabilir. Bu ameliyatlar özellikle kalp-akciğer makinasının olumsuz etkilerinden en çok etkilenecek hastalarda tercih edilmektedir. Örneğin aort damarı ileri derece kireçlenmiş hastalar (porselen aort), karotis arter stenozu (şaht damar darlığı), kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) ve kronik böbrek yetersizliği (KBY) gibi ek hastalıkları olan hastalarda atan kalpte koroner bypass ameliyatı daha sık tercih edilir. Atan kalpte koroner bypass ameliyatına, ameliyat uygulanmadan önce hastanın kalbinin durumu, ek hastalıkları ve bypass uygulanacak damarların kalitesine göre karar verilir. Koroner bypass ameliyatını takiben görülebilecek komplikasyonlar azalacağından birçok hasta grubu atan kalpte yapılan koroner bypass ameliyatından yarar görebilir.

Minimal invazif (en az yaygınlık gösteren) kesi ile yapılan ameliyat genellikle kalbin ön inen dalındaki (kısaca LAD olarak bilinir) darlıklarda uygulanan bir yöntemdir. Bu ameliyat yönteminde minimal invazif kesi ile sol meme altında yapılan 4-5 cm’lik bir kesi ile kalbe ulaşılır, ameliyat atan kalpte yapılır. Erken iyileşme ve kısa süreli hastane yatışı nedeniyle cazip bir yöntem olmakla birlikte, LAD damarı ince olan ve ameliyat alanının kısıtlı olmasına bağlı olarak çok damar bypass hastalarına uygulanması tercih edilmez.