Varis Dünya’da en çok görülen ve halen yükselişte olan hastalıklardan toplardamarlarda genişleme hastalığıdır (Varis). Vücudun genelindeki toplardamarlarda görülme riski olmasının yanında en sık bacaklarda görülmektedir. Vücudumuzun oluşturduğu ağırlık ve basınç direkt olarak bacaklarda bulunan damarlara yansıtmasıdır. Kılcal damarlardaki problem estetik yani kozmetik problem olarak görülmektedir ve mutlaka tedavi edilmesi ve ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. […]

Read More

Yüzeysel Kılcal Damarlar (Telenjiektazi) Telenjektazi olarak da bilinen kılcal damar varisleri deri yüzeyinde örümcek ağına andıran ince damarların belirgin hale gelmesidir. Genellikle uyluğun arka ve yan taraflarında ve dizaltında oluşurlar. Kadınlarda daha sık görülmektedir. Genelde kendiliğinden oluşur ve bariz bir şikayete (ağrı, şişlik) neden olmazlar. Bazen de semptom (belirtiler) olarak iç varisleri taklit edebilir. Kılcal […]

Read More

Kalp Krizi Kalp krizi, kalbi besleyen atardamarların aniden tıkanmasına bağlı olarak kalp kasının yeterince oksijen alamaması ve sonuçta kalp dokusunun hasara uğramasıdır. Kalbe kan akımını sağlayan atardamarlarda kolesterol, yağ ve kireç gibi maddeler damar duvarlarında birikerek plak denilen yapıları oluştururlar. Damar sertliği olarak adlandırılan bu süreçte atardamarlar zaman içinde daralır ve plaklar üzerinde oluşan çatlaklarda […]

Read More

Aort Anevrizması Anevrizma Aorta damarın kalıcı olarak genişlemesi veya balonlaşmasıdır. Anevrizmada genelde damarın yapısındaki bütün katmanlarla beraber genişleme söz konusudur. Damarı oluşturan katmanlardan bazılarının anevrizma gelişimine katılmadan oluşan anevrizmalar yalancı (pseudo anevrizmalar) olarak ifade edilir ve daha çok önceki ameliyatlar yada yaralanmalar sonucunda gelişir. Anevrizma zamanla daha da genişler ve tedavi edilmediği takdirde patlar ve […]

Read More

OPCAB Ve MIDCAB Kalp-akciğer makinesinin desteği olmaksızın çalışan ve kan pompalayan kalpte koroner bypass ameliyatı uygulama tekniğidir. Atan kalpte yapılan bypass ameliyatlarında kalp-akciğer makinesi kullanılmamaktadır. Kalbi durdurmak yerine, ameliyat sırasında yeni teknoloji ürünü yardımcı cihazlar ile kalbin sadece ameliyat uygulanan bölgesinin hareketi azaltılmaktadır. Bu sırada kalbin diğer kısımları kanı vücuda pompalamaya devam etmektedir. Göğüs kemiğinin […]

Read More

Kalp Yetmezliği Kalp, her atımda kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalayan bir kastır. Kalp yetersizliğinde kalp doğru şekilde çalışamayacak kadar zayıf düşer. Bu kalbin yeterince kuvvetle kasılamadığı veya yeterince kanla dolamadığı anlamına gelir; böylece vücuda daha az kan pompalanmış olur. Kalp yetersizliği genellikle kalp damar hastalığı, kalp krizi veya yüksek tansiyon gibi hastalıklar nedeniyle kalp kasının zarar […]

Read More

Kalp Akciğer Pompası Kalpakciğer pompası, bütün önemli kalp ameliyatlarında, ameliyat işlemi sırasında kalbin ve akciğerin işlevini sürdürme amacıyla kullanılır. Kalp, akciğerlere ve bütün bedene kan pompalar. Kan, akciğerlerden aldığı oksijeni, vücudun diğer bölümlerine taşır. Oksijen taşıyan kan, kalpten atardamarlarla dağıtılır, oksijenini bırakan kan ise, toplardamarlarla kalbe geri gönderir. Kalbin dört bölümü vardır. Sağ kulakçık ile sağ karıncık, oksijeni […]

Read More

KALP KAPAKLARI Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların […]

Read More