Kalp Akciğer PompasıKalp Akciğer Pompası


Kalpakciğer pompası, bütün önemli kalp ameliyatlarında, ameliyat işlemi sırasında kalbin ve akciğerin işlevini sürdürme amacıyla kullanılır. Kalp, akciğerlere ve bütün bedene kan pompalar. Kan, akciğerlerden aldığı oksijeni, vücudun diğer bölümlerine taşır. Oksijen taşıyan kan, kalpten atardamarlarla dağıtılır, oksijenini bırakan kan ise, toplardamarlarla kalbe geri gönderir. Kalbin dört bölümü vardır. Sağ kulakçık ile sağ karıncık, oksijeni kanla akciğerlere gönderir, sol kulakçık ile sol karıncık da, akciğerlerden gelen oksijenli kanı vücuda pompalar. Bu yüzden kalp ile akciğerin işlevleri, birbiriyle çok yakından ilgilidir.

Kalpakciğer pompasının başlıca iki görevi vardır: Toplardamarlardan gelen kana oksijen katmak ve oksijenlenen bu kanı, hastanın atardamar sistemine, kalbin çalışma hızına uygun bir hızla vermek. Ayrıca, hastanın kan hacmini ve kanın sıcaklığını belirli sınırlar içersinde tutması ve kanın kimyasal dengesini koruyan önemli bir cihazdır.